Een tennisarm is een gemeenschappelijke naam voor klachten aan de buitenzijde van de elleboog en is een niet-bacteriële ontsteking op basis van kwaliteitsverlies van het peesweefsel. Ondervind je de klachten aan de binnenkant van je elleboog? In dat geval zou er sprake kunnen zijn van een golferselleboog. Wat zijn de symptomen van een tennisarm, waar bestaat de behandeling uit en met welke oefeningen kun je het verhelpen?

Wat is de oorzaak?

De term tennisarm (tenniselleboog) is enigszins misleidend. Je hoeft namelijk niet te tennissen om een tennisarm te ontwikkelen, maar bij tennissers die te maken hebben met deze aandoening is het ontstaan ervan mogelijk wel te wijten aan het herhaaldelijk slaan van een bal. Er zijn genoeg andere situaties die aanleiding kunnen geven tot klachten. Pezen zijn sterke weefsels en zijn bestand tegen grote trekkrachten, maar ook pezen hebben hun grenzen.

Voorheen werd een tennisarm voornamelijk geassocieerd met intensieve sportbeoefening en intensieve arbeid, maar onderzoek toont aan dat bijna de helft van deze blessures veroorzaakt wordt door traumatisch letsel dat opgelopen wordt tijdens het hard stoten van de elleboog of ergens hardhandig aan trekken. Het verkeerd belasten van de pees als gevolg van bijvoorbeeld een gebrekkige tennistechniek of werkhouding kan ook een factor zijn die een rol speelt in de overbelasting van de onderarmspieren en pezen.

De kracht van een pees is vele malen groter dan een spier, maar heeft als nadeel dat het minder goed doorbloed is. Dit maakt de pees kwetsbaar. Bovendien neemt naarmate je ouder wordt ook het herstelvermogen af. Je hebt langer de tijd nodig om van een inspanning te herstellen. Als daar onvoldoende rekening mee wordt gehouden dan raakt de pees overbelast en verzwakt het. Langdurige overbelasting kan tot kwaliteitsverlies in het peesweefsel leiden. Dit houdt in dat er kleine beschadigingen in de pees van de onderarm ontstaan.

Wat zijn de symptomen van een tennisarm?

  • Pijn aan de buitenzijde van de elleboog
  • Klachten bij het maken van een krachtige vuist
  • Pijn tijdens het oppakken van voorwerpen
  • Klachten tijdens het gebruik van een computermuis
  • Ochtendstijfheid
  • Krachtverlies van de onderarmspieren
  • Pijn tijdens het rekken van de onderarmspieren
  • Uitstraling van de elleboog richting de pols en/of hand
  • Zeurend gevoel tijdens een opwaartse beweging van de hand

Waar bestaat de behandeling uit?

Er zijn weinig klachten die zo moeilijk te behandelen zijn als peesblessures. De type behandeling hangt volledig af van de ontstaanswijze en het weefsel dat bij de tennisarm betrokken is. Veel van de eerder genoemde symptomen komen ook regelmatig voor bij mensen met nek/schouderklachten. Dit schept nogal wat verwarring aangezien het probleem zich in de nek/schouderregio bevindt, maar de pijn in de elleboog gevoeld wordt. Een behandeling van de nek of de schouder ligt dan het meest voor de hand. Onderstaand bespreken we de overige behandelmethodes.

Tenniselleboogbrace

Onderzoek toont aan dat het dragen van een tenniselleboogbrace voor de nodige verlichting kan zorgen. In tegenstelling tot rust durft men met een brace de arm meer te gebruiken omdat een brace de pijn simpelweg reduceert. Hierdoor blijft de arm in beweging wat goed is voor het herstel. Vooral in combinatie met fysiotherapie geeft het goede resultaten. De elleboogbrace kun je bij Podobrace.nl aanschaffen.

Fysiotherapie (oefeningen)

Studies tonen aan dat extracorporeal shockwave therapie bijdraagt aan de afname van pijn. Shockwave Therapie werkt met sterke ultrasone geluidsgolven die de zachte weefsels binnendringen. Daarnaast spelen oefeningen een belangrijkere rol in het herstel. Vooral excentrische oefeningen hebben het vermogen om nieuw collageen weefsel aan te maken en de pijn van peesweefsel te reduceren. Bij deze vorm van trainen wordt de pees onder weerstand verlengd. Bovendien verhoog je hiermee de belastbaarheid wat resulteert in een toename van peeskracht.

Een uitstekend middel om de tennisarm excentrisch te trainen is door gebruik te maken van een gewicht. Onderstaand een instructiefilm. Instructie: de pees vertraagt de beweging en de spier neemt in lengte toe. Iedere herhaling mag niet korter dan 4 seconden duren. Het advies is tweemaal daags drie series van vijftien herhalingen. Kies een gewicht waarmee je vrijwel pijnloos kunt oefenen.

Triggerpoint behandeling

Een andere fysiotherapeutische methode is de behandeling van triggerpoints. Deze behandelmethode kan verlichting geven als de klachten ontstaan zijn als gevolg van spierknopen in de onderarm. Er bestaan verschillende triggerpoint technieken. De keuze van een techniek is onder meer afhankelijk van de spier, ernst van de klachten en de lokalisatie van de spier. De duur van de triggerpointbehandeling is moeilijk aan te geven. Doorgaans duurt de behandeling langer als je lange tijd geen aandacht aan de klachten hebt geschonken.

Injecties

Pijnstillers, ontstekingsremmers en injecties geven over het algemeen vrij snel resultaat maar hebben als nadeel dat het doorgaans een korte termijn oplossing is. Na enkele weken openbaart de oude klacht vaak weer. Om van de tennisarm af te komen zal er meer gedaan moeten worden. Vooral over het gebruik van injecties ben ik nogal huiverig. Injecties bevatten namelijk het hormoon corticosteroïden en dit hormoon heeft als nadeel dat het bij herhaaldelijk gebruik het peesweefsel verzwakt.

Op lange termijn ontaardt dit in een verweking van het peesweefsel met als gevolg dat de kwaliteit van de pees afneemt. De klachten kunnen daardoor in een vicieuze cirkel komen. Door artsen wordt er soms onvoldoende gewaarschuwd voor de risico’s op lange termijn.

Rust

Bij een bezoek aan de huisarts is de kans aanwezig dat er rust en medicatie wordt voorgeschreven. Rust wordt door de patiënt meestal vertaalt in het tijdelijk ontzien van de elleboog. Medicatie en rust is een therapievorm die bij een tennisarm vrijwel nooit aanslaat, vooral niet als triggerpoints de oorzaak zijn van de klachten. Wanneer je na een rustperiode je activiteiten weer gaat oppakken komen de klachten vaak vrij snel weer terug.

Referenties:

Chir Organi Mov. 2008 Jan;91(1):35-40. Epub 2008 Feb 10. No effect of forearm band and extensor strengthening exercises for the treatment of tennis elbow: a prospective randomised study. Luginbühl R, Brunner F, Schneeberger AG.

 

Clin Rehabil. 2014 Jan;28(1):3-19. Epub 2013 Jul 23. Is eccentric exercise an effective treatment for lateral epicondylitis? A systematic review. Cullinane FL1, Boocock MG, Trevelyan FC.

 

J Electromyogr Kinesiol. 2009 Aug;19(4):631-8. Epub 2008 Mar 14.Assessment of functional recovery in tennis elbow. Alizadehkhaiyat O, Fisher AC, Kemp GJ, Vishwanathan K, Frostick SP.

 

Ann Rehabil Med. 2012 Oct;36(5):681-7. Epub 2012 Oct 31. Effectiveness of initial extracorporeal shock wave therapy on the newly diagnosed lateral or medial epicondylitis. Lee SS1, Kang S, Park NK, Lee CW, Song HS, Sohn MK, Cho KH, Kim JH.

 

J Hand Ther. 2012 Jan-Mar;25(1):5-25; quiz 26. Epub 2011 Nov 9. Effectiveness of different methods of resistance exercises in lateral epicondylosis–a systematic review. Raman J, MacDermid JC, Grewal R.

 

Clin Rheumatol. 2012 May;31(5):807-12. Epub 2012 Jan 27. Physical therapy, corticosteroid injection, and extracorporeal shock wave treatment in lateral epicondylitis. Clinical and ultrasonographical comparison. Gündüz R, Malas FÜ, Borman P, Kocaoğlu S, Özçakar L.

 

Physiotherapy. 2009 Dec;95(4):251-65. Epub 2009 Jul 24. Effectiveness of corticosteroid injections compared with physiotherapeutic interventions for lateral epicondylitis: a systematic review. Barr S, Cerisola FL, Blanchard V.

 

Photomed Laser Surg. 2009 Jun;27(3):513-20. Comparing the effects of exercise program and low-level laser therapy with exercise program and polarized polychromatic non-coherent light (bioptron light) on the treatment of lateral elbow tendinopathy. Stasinopoulos D, Stasinopoulos I, Pantelis M, Stasinopoulou K.

 

Saudi Med J. 2008 Sep;29(9):1270-5. The predictive value of extensor grip test for the effectiveness of treatment for tennisarm. Zehtab MJ, Mirghasemi A, Majlesara A, Tajik P, Siavashi B.

 

J Rheumatol. 2008 Oct;35(10):2038-46. Epub 2008 Sep 15. A randomized controlled trial of extracorporeal shock wave therapy for lateral epicondylitis (tennis elbow). Staples MP, Forbes A, Ptasznik R, Gordon J, Buchbinder R.

 

Clin Orthop Relat Res. 2006 Jan;442:149-57. Dynamic extensor brace for lateral epicondylitis. Faes M, van den Akker B, de Lint JA, Kooloos JG, Hopman MT.