De functie van de knie speelt een belangrijke rol bij dagelijkse activiteiten zoals het uitvoeren van werkzaamheden of het beoefenen van een sport. Knieletsel is een van de meest voorkomende blessures bij sporters en zijn meestal acuut van aard. Na een acuut knietrauma treedt er in het gewricht meestal vrij snel zwelling op. De meeste acute knieletsels herstellen uit zichzelf of aan de hand van fysiotherapie. Soms zijn acute knieletsels vrij ernstig en is een (kijk)operatie het laatste alternatief.

Vochtophoping na een beschadiging

Vocht in de knie kan een gevolg zijn van een beschadiging aan bijvoorbeeld de kniebanden of de meniscus. Het vocht dat zich vervolgens in het kniegewricht manifesteert belemmert de beweeglijkheid. Als gevolg van de toename van vocht in het kniegewricht komt het kapsel onder spanning te staan en raakt het gewricht beperkt.

Door de zwelling worden de gewrichtssensoren (stands- en bewegingsgevoel) in het kapsel continu geprikkeld en is elke beweging pijnlijk. Daarnaast heeft een vochtophoping nog meer storende factoren. Ook de smering in het gewricht neemt af en er ontstaat een afname van spierkracht van met name de quadriceps (kniestrekkers).

Dit maakt het been vrijwel onbruikbaar. Het is af te raden om het been nog volledig te belasten. In een dergelijke situatie ontkom je vaak niet aan krukken. Soms wordt de knie gezwachteld, maar het nut daarvan is uit geen enkel onderzoek naar voren gekomen.

Ook wordt er weleens gebruik gemaakt van sponzen en koude-applicaties om daarmee het vocht terug te dringen. Hiermee ontstaat er een vernauwing van de bloedvaten dat als doel heeft om de uittreding van het vocht zoveel mogelijk te beperken. Meestal wordt het vocht als een stoorzender gezien, maar men is er niet altijd bewust van dat het ook een voordeel heeft.

Stel je eens voor dat er na knieletsel geen reactie zou optreden. De kans is dan minder groot dat je de sportactiviteiten zal staken. Beschouw de vochtontwikkeling als een beschermingsmechanisme dat je behoedt voor verdere schade aan de knie.

Traumatische knieletsels

De meeste knieblessures ontstaan tijdens het sporten. Bij een ruptuur aan de voorste kruisband ontstaat er vrijwel direct een forse zwelling en is er soms een knappend geluid waarneembaar. De vochtophoping valt daarentegen bij een gescheurde meniscus erg mee. Over het algemeen is het beloop van knieletsel vrij gunstig. Bij het merendeel van de sporters is er binnen 3 maanden al vrij veel vooruitgang te bespeuren en kan men al vrij snel de sport hervatten.

Het gaat dan meestal om een botkneuzing of een verrekking van de kniebanden en/of gewrichtskapsel. Bij ernstige letsels zoals een voorste kruisband ruptuur of meniscusletsel duurt het herstel aanzienlijk langer en zijn er bovendien aanwijzingen dat op lange termijn de kans op artrose toeneemt.

Bij aanhoudende (2-3 weken) of terugkerende klachten is het zinvol om contact op te nemen met een huisarts of fysiotherapeut. Vooral blijvende instabiliteit- en slotklachten zijn redenen om een afspraak te maken. Pijn bij korte draaimomenten en slotklachten bij zowel het strekken als het buigen zijn symptomen die vaak voorkomen bij meniscusletsel. Schade een de meniscus ontstaat doorgaans na een snelle en korte draaibeweging van de knie waarbij de voet blijft staan. Een combinatie van kruisband en meniscusletsel is niet ongewoon.

Advies

Na een afname of het ontbreken van een zwelling kan er weer vrij snel binnen de pijngrens in het kniegewricht bewogen worden. Dit zorgt ervoor dat het resterende vocht sneller wordt afgevoerd, de smering in het gewricht verbetert en de spierzwakte beperkt wordt. Je kunt beginnen met het rustig herhaaldelijk strekken en buigen van knie en het fietsen op een hometrainer.

Aanvankelijk is het fietsen in de buitenlucht geen optie omdat het op- en afstappen teveel risico’s met zich meebrengt. Wanneer de zojuist genoemde oefeningen je goed af gaan mag je proberen om met één kruk te gaan lopen. Als de knie het toelaat mag je na enkele dagen zelfs zonder krukken proberen te lopen.